Wij bieden onze buitenlandse medewerkers kosteloos een online cursus Nederlands aan. Zo stimuleren wij onze gemotiveerde medewerkers om zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen te maken. Daardoor voelen onze mensen zich sneller thuis in hun nieuwe woon- en werkomgeving. En dat is belangrijk! Voor zowel medewerker, als werkgever, die zijn medewerkers makkelijker kan aansturen. Wilt u meer informatie over de online cursus Nederlands? Stuur dan een mail t.a.v. Agata Martin naar Agata.Martin@egpersoneel.nl