Huisvesting

Eerlijk gezegd zijn wij best trots op de huisvestiging voor onze uitzendkrachten, wij durven dan ook te zeggen dat onze huisvestiging boven de norm van het SNF zit.

Onze doelstelling is om een langdurige samenwerking met onze relaties te onderhouden.
Dat kan niet los gezien worden van de zorg die wij ook naar onze flexwerkers uit laten gaan.
Het nadrukkelijk faciliteren van een goede verblijfssituatie en veilige werkomstandigheden draagt bij aan de loyaliteit en het plezier in het werk van onze uitzendkrachten.

Verschillende nieuwberichten worden gepubliceerd betreffende de huisvesting van arbeidsmigranten.
Zo plaatste NOS een artikel over de "belabberde" huisvestiging in Nederland voor arbeidsmigranten.
Als House of Works willen wij graag laten zien hoe wij de huisvesting regelen.

Inmiddels verblijven er ruim 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa in Nederland en dat zullen er nog wel meer worden.
Als arbeidsmigrant is het even wennen aan de nieuwe woon- en werksituatie in Nederland.
Arbeidsmigranten spreken de Nederlandse taal (nog) niet en hebben te maken met cultuurverschillen. Wennen kost tijd.
Een prettige, veilige woonomgeving is bevorderlijk om snel en goed te acclimatiseren in Nederland.
Dit streeft House of Work dan ook na.
Dit betekent direct dat wij goede huisvesting willen voor onze arbeidsmigranten, met de juiste faciliteiten en voldoende privacy.
Met maximaal één of twee personen (stellen) op een kamer geven wij ook de rust die onze medewerkers verdienen. Mede hierdoor wordt de balans tussen wonen en werken beter.
Uiteraard wordt de huisvesting jaarlijks gekeurd door de SNF.
Dit is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeidsmigranten huisvesten, zoals uitzendondernemingen, ondernemingen werkzaam in de land- en tuinbouw (agrarische sector) of vleesverwerkende industrie.

Met trots kunnen wij zeggen dat dit keurmerk al jaren aan ons wordt verstrekt. Wij zorgen goed voor onze uitzendkrachten en zorgen ervoor dat de huisvesting op orde is.