De ABU CAO en het SER-advies

De ABU heeft een CAO-akkoord gesloten over verlenging van de huidige CAO voor uitzendkrachten met nog eens vier maanden. De huidige CAO blijft dus geldig tot 1 september 2021. Ons bedrijf is aangesloten bij de ABU en dus geldt deze CAO voor ons bedrijf.

 

De ABU CAO en het SER-advies

Minder flexbanen, meer vaste banen, en bij vaste banen juist meer flex... Volgt u het nog?

De politiek in Den Haag - druk bezig met een kabinetsformatie - moet dit gaan omzetten in wetten. Een mooie uitdaging!
 

De ABU heeft een CAO-akkoord gesloten over verlenging van de huidige CAO voor uitzendkrachten met nog eens vier maanden. De huidige CAO blijft dus geldig tot 1 september 2021. Ons bedrijf is aangesloten bij de ABU en dus geldt deze CAO voor ons bedrijf.

Het SER-akkoord van werkgevers, bonden en politiek, als advies aan de regering, geeft aan dat wij een andere koers moeten varen. Flexwerk moet worden ingeperkt. Dat dit grote gevolgen heeft voor werkgevers, en dat er compensatie moet komen, wordt in het akkoord zijdelings genoemd.

Als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, komen er straks drie soorten werknemers.

- Mensen met een vast contract
- Uitzendkrachten
- ZZP’ers.

Nul-urencontracten en constructies als payrolling zouden daarmee dus verdwijnen.

Betekenis voor onze arbeidsmigranten

Ons bedrijf faciliteert veel arbeidsmigranten. Werken, wonen en goede zorg horen daarbij. Ruim 400.000 arbeidsmigranten werken voor Nederlandse bedrijven, vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. Zij werken in sectoren waar weinig of geen Nederlandse arbeidskrachten voor te vinden zijn.

Arbeidsmigranten zorgen voor gevulde vakken in de supermarkten en online pakketjes die de volgende dag worden bezorgd. Zij moeten veilig kunnen werken én wonen in Nederland!

Zij werken graag voor een kortere periode in Nederland om voor een specifiek doel geld te verdienen. Vaste banen zijn voor arbeidsmigranten met deze korte horizon niet belangrijk. Voor degenen die jarenlang blijven, geldt natuurlijk dat vaste banen ook zekerheid biedt. En daar hebben zij dan ook recht op. Recht op gelijk werk en gelijk loon, en arbeidsvoorwaarden conform CAO.
Dat is voor veel productiewerk de norm, met toeslagen voor onregelmatigheid en overuren. En een functiejaren toeslag voor hen die meerdere jaren blijven. Uitzendbeding en draaideuren kennen wij binnen ons bedrijf niet! Als wij goed voor hen zorgen, krijgt u dat uitbetaald in betrokkenheid en motivatie om het werk goed te doen! Samen met u zorgen wij hiervoor.

De politiek zal er nog wel een lange periode mee bezig zijn voordat er witte rook uit de schoorsteen komt… Wij houden u in ieder geval op de hoogte.