Vaccinatie arbeidsmigranten

Geboortejaar na geboortejaar kunnen we wegstrepen als het gaat om vaccinatie-afspraken. De snelheid waarmee er nu gevaccineerd wordt en waarmee de besmettingen teruglopen, geven hoop en moed

Vaccinatie arbeidsmigranten

Geboortejaar na geboortejaar kunnen we wegstrepen als het gaat om vaccinatie-afspraken. De snelheid waarmee er nu gevaccineerd wordt en waarmee de besmettingen teruglopen, geven hoop en moed.

Een groep waarbij het vaccineren lastiger te organiseren is, zijn de arbeidsmigranten. Zij staan (vaak) niet in de basisadministratie van de gemeente en hebben geen DigiD, waardoor zij niet bereikt worden en zij geen afspraak voor een vaccinatie kunnen maken.

De overheid focust nu op de massavaccinatiecampagne. De verwachting is dat er vanaf half juli ruimte komt om lastig bereikbare groepen, zoals arbeidsmigranten, te vaccineren. Het demissionaire kabinet heeft de vaccinatiedoelstelling om 85% te halen dus dat is een mooi streven.

Gemeente Westland is momenteel bezig om een vaccinatiecampagne voor arbeidsmigranten op te zetten, waarbij uitzendbureaus, en andere werkgevers die met arbeidsmigranten werken, afspraken kunnen maken.
De gemeente heeft al een inventarisatie gemaakt van de aantallen en verwacht medio week 27 te starten met het vaccineren, in samenwerking met de GGD. De locaties zullen bestaande priklocaties zijn en er zal ook buiten werktijden gevaccineerd gaan worden.

We zijn ons ervan bewust dat de vaccinatiebereidheid van de arbeidsmigranten een stuk lager is dan de bereidheid onder de Nederlandse bevolking. Er wordt daarom op dit moment hard gewerkt aan een voorlichtingscampagne die hopelijk bijdraagt aan een grotere bereidheid onder de arbeidsmigranten om zich te laten vaccineren.

Achter de schermen wordt er dus hard gewerkt aan een vaccinatieprogramma. We hopen u spoedig meer over te vertellen…