Ziekteverzuim en re-integratie

Ieder bedrijf heeft ermee te maken: ziekteverzuim.

Voor uitzendkrachten zijn hier een hoop regels en werkwijzen aan verbonden. Aangezien dit voor de opdrachtgevers nog wel eens voor verwarring kan zorgen, is het handig om deze regels duidelijk op een rij te hebben.

Wanneer een uitzendkracht zich ziekmeldt, zal deze eerste dag gelden als een wachtdag. Deze wordt dan ook niet vergoed.
Wanneer een uitzendkracht niet komt opdagen bij de opdrachtgever, zonder dat de opdrachtgever daar door ons van op de hoogte is gebracht, is het handig als de opdrachtgever dit bij ons aangeeft. Zo kunnen we er zeker van zijn dat alle ziektes op tijd worden verwerkt.
Dit neemt niets weg van het feit dat de ziekte pas in gaat vanaf het moment dat de werknemer zichzelf ziekmeldt bij ons. Vanaf de tweede dag wordt de ziekte voor de uitzendkracht vergoed.
Wettelijk gezien wordt het aantal ziekte-uren berekend door een gemiddelde te nemen van de laatste 13 weken en hier 90% van te nemen.

Het komt ook voor dat een uitzendkracht een langere tijd, of herhaaldelijk achter elkaar in een korte tijd, ziek is. Op zulke momenten schakelen wij de bedrijfsarts in. Via een afspraak bij de bedrijfsarts kan deze een advies geven hoe we samen met de uitzendkracht en de opdrachtgever passende acties kunnen treffen. Dit advies is voor ons dan ook leidend.
Wanneer de uitzendkracht het niet eens is met dit advies, kan deze een second opinion bij het UWV aanvragen. Het advies kan op verschillende manieren een uitkomst bieden.
Er zijn gevallen waar de uitzendkracht door de bedrijfsarts arbeidsgeschikt wordt geacht, waarna deze weer terug aan het werk wordt gezet. Het komt ook voor dat de bedrijfsarts een opbouwschema maakt dat de uitzendkracht helpt aan het werk te blijven bij de opdrachtgever. Dit plan kan bijvoorbeeld bestaan uit aangepast werk en/of minder werkzame uren. Het is tenslotte zo dat het re-integreren het beste werkt bij de huidige werkgever. Tot slot kan de bedrijfsarts bepalen dat de beperkingen te groot zijn voor de uitzendkracht om het werk te hervatten bij de huidige opdrachtgever. In dit geval moet de uitzendkracht ergens anders re-integreren. Wij hebben hiervoor een nauwe samenwerking met RC Westland, waarover hieronder meer informatie volgt.
Als er na deze uitleg nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met uw accountmanager, hij/zij kan u verdere toelichting geven.

RC Westland
RC Westland biedt re-integratie mogelijkheden voor veel bedrijven en maakt werk van verzuim. Personeel dat zich langere tijd in de ziektewet bevindt, of wegens lichamelijk letsel niet meer bereid is werkzaamheden te verrichten bij de opdrachtgever, kan hier productiewerk uitvoeren. Het doel van RC Westland is om medewerkers in verzuim actief te kunnen houden, dagritme structuur te geven en sneller terug te kunnen laten keren in het eigen werk. Het werk dat wordt verricht is altijd aangepast op het haalbare niveau van de medewerker. Zo kan er bijvoorbeeld worden gevarieerd tussen zittend en staand werken. Bij RC Westland is er een bedrijfsarts op locatie, waardoor deze een betere begeleiding kan bieden naar een spoedig herstel. Daarnaast is er ook een aantal dagen per week een fysiotherapeut aanwezig die steun kan bieden in het toezien op de juiste zithouding en die bereid is om oefeningen uit te voeren met de medewerkers om letsel te verhelpen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Na de aanmelding van een medewerker wordt een intakegesprek ingepland. Hier worden de nodige formulieren ingevuld, getekend en wordt de medewerker aan het werk gezet dat past binnen de suggesties van de bedrijfsarts. Wekelijks worden de gewerkte uren naar de opdrachtgever gestuurd. Er geldt een inschrijftarief en maandelijks tarief als de medewerker eenmaal aan het werk is.

 

Bezoek ook eens de LinkedInpagina van RC Westland voor meer informatie.