Wijzigingen in het nieuwe jaar

Aanpassingen in de CAO voor uitzendkrachten

Het zat er al even aan te komen dat de CAO voor uitzendkrachten (ABU en NBBU) op de schop zou gaan. Een adviesrapport van de SER vormt uiteindelijk de basis. De naam van het rapport is “Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving” en geeft een goede indruk waar de focus ligt. De intentie is om over meerdere jaren te komen tot hervorming. De wijzigingen per 1 januari 2022 moeten we dus in het licht zien van een reeks wijzigingen die zullen volgen in de komende jaren. De belangrijkste wijzigingen stippen we kort aan zodat u een indruk krijgt wat er verandert.

Pensioen
Vanaf 1 januari zullen alle uitzendkrachten die tenminste 8 weken gewerkt hebben recht krijgen op pensioen. Dit was voorheen 26 weken dus deze periode is aanzienlijk verkort.

Verbreden pensioengrondslag
Kort gezegd wordt de pensioengrondslag verbreed zodat de uitzendkrachten niet alleen sneller maar ook meer pensioen gaan opbouwen.

Fase A
De termijn van fase A zal worden verkort van 78 weken naar 52 weken.

Fase B
De termijn van fase B zal worden verkort van 4 jaar naar 3 jaar. Het aantal contracten dat in deze periode verstrekt mag worden blijft 6 contracten.

Inlenersbeloning
Een eenmalige uitkering die toegekend wordt aan een CAO-groep (denk aan de zorgbonus) moet ook toegekend worden aan uitzendkrachten. Maar ook de loonsverhogingen met terugwerkende kracht zullen vanaf 1 januari moeten worden toegekend. Daarnaast is er afgesproken dat als een uitzendkracht binnen 12 maanden terugkeert bij dezelfde inlener of inlener op wie dezelfde CAO van toepassing is, de inschaling op basis van eerdere werkervaring behouden blijft.

Wettelijk minimumloon en SNF
Daarnaast wordt het Wettelijk Minimum Loon (WML) per 1 januari 2022 met 1,41% verhoogd. En de handhaving en controle door de SNF, het keurmerk van goede huisvesting, wordt stevig aangehaald. Dit houdt in dat alle woonlocaties voortaan jaarlijks worden gecontroleerd.

Arbeidsmigranten
Er is in de CAO ook afgesproken dat als een arbeidsmigrant voor het eerst naar Nederland komt hij/zij de eerste twee maanden ten minste recht heeft op het voltijdsminimum loon. Ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte uren. Verder is er vastgelegd dat als de arbeidsovereenkomst eindigt de arbeidsmigrant 4 weken de tijd krijgt om de woning te verlaten mits hij vooraf de huur voldoet.

Zoals bij elke regelgeving zijn er ook hier uitzondering en overgangsregels bedacht. Ons advies is om met uw accountmanager in gesprek te gaan om hier nader op in te zoomen zodat u de werkelijke impact van de CAO-wijzigingen voor uw bedrijf snel scherp heeft.