Nieuwe CAO Glastuinbouw

Na vele jaren heeft er dit jaar een vernieuwing van de CAO Glastuinbouw plaatsgevonden.

Er is ingestemd met een eindbod van werkgevers, dat onder andere bestaat uit afspraken over een loonsverhoging en een eenmalige bruto uitkering voor alle werknemers. Aangezien dit een hoop bedrijven beïnvloedt, hebben we hier de zaken even onder elkaar gezet.

Allereerst heeft er met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 3% plaatsgevonden per 1 januari 2022. Dit houdt in dat de eerste drie loontreden niet langer even hoog zijn, maar dat hier nu weer een verschil in zit. Het loont enigszins als je meerdere jaren ervaring hebt. De loontabel is bij de werkgeversorganisatie te vinden.

Ten tweede is er overeengekomen dat er een loonsverhoging van alle lonen van 2,5% zal plaatsvinden op 1 oktober 2022.

Tot slot krijgen alle medewerkers die bij u in vaste dienst zijn (geen uitzendkrachten) én die vanaf 1 januari 2021 in de glastuinbouw werkten, en hier op 1 januari 2022 nog steeds werkten, een bonus van € 500,-. Dit is wel op basis van een voltijds dienstverband. Medewerkers waarvan hun urenpatroon wisselvallig is, krijgen een uitkering naar rato.

De actuele, collectieve arbeidsovereenkomst Glastuinbouw heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.
De CAO is afgesloten door LTO Nederland.