Ons gedrag en onze medewerkers

Grensoverschrijdend gedrag is een actueel en veelbesproken onderwerp.

In de media wordt veelvuldig over actuele incidenten geschreven en gesproken. Binnen onze organisatie is hier onlangs op directieniveau over gesproken. “Hoe is dit geregeld binnen onze bedrijven? En hoe gaan wij als bedrijf hiermee om?”

Grensoverschrijdend gedrag is een verzamelterm voor alle vormen van gedrag waarbij de ene persoon de grenzen van een andere persoon niet respecteert. Denk aan pesterijen, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie. Bijvoorbeeld in de vorm van ongewenste aanrakingen, omhelzingen en zoenen. Maar ook nare of flirterige opmerkingen of racistisch getinte ‘grapjes’. Ook online kan dit gedrag voorkomen, in de vorm van appjes of het versturen van video’s of afbeeldingen.

U en wij als werkgever, zijn wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Dit valt daarnaast ook onder goed werkgeverschap. En wij voelen ons goed bij verantwoord werkgeverschap.

House of Work is een platte organisatie en de directie wil graag makkelijk toegankelijk zijn. De situatie in de wereld om ons heen geeft wel aanleiding om ook binnen onze bedrijven de situatie te herzien. Inmiddels is met enkele medewerkers afgesproken dat zij als vertrouwenspersoon aanspreekbaar zijn voor collega’s.

Daarnaast hebben wij een grote groep medewerkers in dienst, zoals onze uitzendkrachten en payrollers, die bij uw bedrijf werken. Ook daar is sprake van werkgeverschap en hebben wij een verantwoordelijkheid. Voor deze grote groep zijn ook aanspreekpunten opnieuw benoemd en deze worden via de Plan4Flex app bekendgemaakt.

Zo vervullen wij onze verplichting en verantwoordelijkheid op dit vlak. Wij vinden het belangrijk om deze informatie ook met u, onze relatie, te delen. Samen zorgen we goed voor onze mensen en samen dragen we zorg voor goed en verantwoord werkgeverschap.