Samen gaan we uitdagingen aan!

Na 2 jaar geplaagd te zijn door een virus, zijn we eerder dit jaar opgeschrikt door een oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

In beide gevallen werden/worden we geconfronteerd met onverwachte wendingen in de samenleving en dus ook de economie en de industrie. Het effect van de oorlog is deels direct merkbaar geworden, en deels zullen we dit nog in de komende maanden en wellicht jaren gaan merken. Rente en inflatie stijgen. Tekorten aan personeel houden nog steeds aan en beschikbare huisvesting vormt in toenemende mate een probleem. De druk op het loon van laaggeschoolde arbeid is groot. De overheid geeft aan het wettelijk minimumloon in de komende jaren met 7,5% te willen laten stijgen. In Brussel vindt men zelfs dat het WML binnen 2 jaar naar
€ 14,- zou moeten stijgen. Inmiddels is bekend dat het WML per 1 januari 2023 met 6% zal stijgen. En omwille van de snelheid wordt daarvoor zelfs gebruik gemaakt van een Algemene Maatregel van Bestuur in plaats van een wetswijziging.

Los daarvan kampt een deel van de inwoners van ons land op dit moment met een dalende koopkracht en vaak zelfs met oplopende schulden. Maar ook bedrijven komen voor moeilijke keuzes te staan. Het belangrijkste doel van de WAB: ‘Het verkleinen van de kloof tussen vast en flex’ zal zeker in heroverweging worden genomen met de huidige ontwikkelingen en de toegenomen onzekerheden en risico’s in de afgelopen twee jaar.
Maar ook, of misschien in veel gevallen vooral: De veranderingen in de markt of de afhankelijkheid van gas, benzine of diesel. Loont het zich nog om te produceren? Hierover zullen veel ondernemers zich momenteel het hoofd breken.

Toch is heel duidelijk zichtbaar welke ondernemers elastisch zijn, mee kunnen bewegen, kansen zien, en partnerships zoeken. Niet afwachten en snel maar overwogen reageren zijn hierbij van groot belang.

 

Samen gaan we uitdagingen aan!

House of Work en haar individuele labels staan voor dezelfde uitdagingen. Alle elementen die hierboven benoemd zijn, komen terug in de dagelijkse operatie van onze bedrijven. Zoals u van ons mag verwachten zullen wij elastisch zijn, en daar waar het kan met de markt en uw behoeften meebewegen en ons als een partner gedragen. De traditionele opdrachtgever-leverancier relatie verandert. Wij willen uitdagingen samen aangaan, elkaar begrijpen en snappen wat nodig is om succesvol te blijven. Stabiliteit krijgen zonder flexibiliteit te verliezen. Dat kan!

2023 staat voor de deur. Laten we samen zorgen dat het een succesvol jaar wordt en de komende maanden gebruiken om ons daarop voor te bereiden.