COVID Update

Nederland is weer open. We zijn beter bestand tegen het virus, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit.

Maar het virus is er helaas nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen, zodat we elkaar niet besmetten.
Dus het blijft voor iedereen verstandig om zich nog steeds aan de adviezen en maatregelen te houden die de verspreiding van het coronavirus beperken.

Corona zelftesten worden ingezet om snel duidelijkheid te krijgen of je het COVID-19 virus bij je draagt. Door het grootschalig aanbieden van deze zelftesten, kunnen we nog nauwkeuriger monitoren op COVID-19 en het (hopelijk) helemaal uitbannen.

Mocht je COVID klachten hebben: Doe dan een corona zelftest en blijf thuis tot je de uitslag hebt. Bij een positieve testuitslag ga je in isolatie. Blijft dan thuis op je een eigen kamer, om besmetting van huisgenoten te voorkomen. De isolatie duurt 5 dagen, geteld vanaf de testdatum. Je kunt zelftesten bij je coördinator aanvragen.