Resultaten: Tevredenheidsenquête

In september 2022 hebben we een enquête gehouden onder alle uitzendkrachten van onze labels binnen House of Work. Ruim 800 medewerkers hebben hierop gereageerd en de uitkomsten van dit onderzoek willen we graag delen.

Door vragen te stellen over onder andere het werk in het algemeen, contact met de Job Coach/coördinator en huisvesting kunnen wij de tevredenheid onder onze uitzendkrachten in kaart brengen. Zo zien we namelijk wat er goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen. We vinden het als House of Work zeer belangrijk om hier onderzoek naar te doen, zodat we de kwaliteit van ons bedrijf en onze dienstverlening kunnen blijven optimaliseren.

 

Werkgeluk en -tevredenheid

Volgens onze uitzendkrachten is een leuke en gezellige sfeer op de werkvloer zeer belangrijk voor geluk en tevredenheid op het werk. Ook afwisseling in de werkzaamheden en het maken van voldoende uren dragen volgens de uitkomsten bij aan werkgeluk en werktevredenheid.

 

Job Coaches en coördinatoren

Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat de bereikbaarheid en reactiesnelheid van Job Coaches en coördinatoren bij vragen en/of problemen als zeer belangrijk wordt gevonden.
Het overgrote deel van de respondenten gaf aan hier tevreden of zeer tevreden over te zijn. Met elkaar werken we er iedere dag hard aan om dit mogelijk te maken en om dit waar mogelijk nóg beter te doen. Door iedereen van begin af aan goed in te lichten, willen we ervoor zorgen dat er minder vragen en/of problemen zijn en bieden we iedereen een goede start van zijn/haar nieuwe baan. 

 

Huisvesting

Tot slot hecht iedereen veel waarde aan een schoon huis, goede ligging en fijne huisgenoten.
Wij vinden dit als House of Work ook zeer belangrijk. Daarom zijn al onze huizen SNF gecertifieerd, voldoet iedere woning aan specifieke kwaliteitsstandaarden en zetten wij ons dagelijks in om onze huisvesting continu te blijven verbeteren.
Mocht je problemen ervaren, geeft dit dan aan bij jouw Job Coach of coördinator. Wij blijven ons inzetten om onze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en om onze huisvesting waar mogelijk te kunnen verbeteren.

 

Onder alle deelnemers van de enquête zijn er prijzen verloot. De winnaars hiervan zijn inmiddels op de hoogte gebracht en hebben hun prijs in ontvangst genomen. Bekijk het bericht hiervan op onze social media. Namens House of Work willen wij alle uitzendkrachten bedanken die aan deze enquête hebben deelgenomen en gefeliciteerd aan alle winnaars!