Risico Inventarisatie & Evaluatie

Al langer heeft ieder bedrijf de verplichting om een RI& E te hebben. Maar wist u ook dat er ook een verplichting rust op het ter beschikking stellen van dit document?

De werkgever die een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau draagt de verantwoordelijkheid voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Raakt de uitzendkracht betrokken bij een arbeidsongeval, dan is de inlener (de werkgever) aansprakelijk. Voor de Arbowet zijn uitzendkrachten gelijk aan eigen werknemers als het gaat om gezondheid en veiligheid.

Het inlenende bedrijf moet de uitzendkracht informeren over de risico’s van het werk en de veiligheidsmaatregelen. Denk aan risico’s van werken op hoogte, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en instructies over het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De werkgever is dan ook verplicht om het uitzendbureau tijdig een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) toe te sturen, dus voordat de uitzendkracht in de betreffende organisatie aan het werk gaat. Dat hoeft niet de volledige RI&E te zijn, maar mag een onderdeel zijn. Dit is geregeld in artikel 5, lid 5 van de Arbowet: de werkgever kan volstaan met het voor de betreffende arbeidsplaats relevante uit de RI&E. Vooral bij grote bedrijven kan de RI&E een omvangrijk document zijn. Ook kan er concurrentiegevoelige informatie in staan en informatie over specifieke productieprocessen die werkgevers niet willen delen. Vandaar dat de wet deze beperking kent.

Onze accountmanager zal u binnenkort vragen om het meest recente document wat van toepassing is binnen uw bedrijf.