Bu web sitesine gösterdiğimiz özen ve dikkate rağmen, bu web sitesinde yayınlanan bilgilerin eksik veya yanlış olması mümkündür. Bu web sitesi aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilginin kullanımının riski kullanıcının sorumluluğundadır.

Web sitesindeki bilgiler periyodik olarak güncellenir ve herhangi bir zamanda, anında ve bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

Web sitesini ziyaret eden bir ziyaretçi, bu web sitesinde saklanan hiçbir bilgiyi iznimiz olmadan ifşa edemez veya herhangi bir şekilde çoğaltamaz. Bu aynı zamanda bilgilerin ve/veya parçalarının bir elektronik (bilgisayar) ağında yayınlanarak çoğaltılmasını da içerir.

Bu web sitesinin ve/veya bilgilerin kullanımından veya bunlarla ilgili olarak veya sitenin geçici olarak kullanılamamasından ve/veya bilgilere ulaşılamamasından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan sorumlu değiliz. Ayrıca, site aracılığıyla elde edilen bilgilerin kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu değiliz.

Site, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygundur. Sağlanan kişisel veriler, kanun ihlalleri gibi geçerli sebeplerin bulunduğu resmi makamlardan gelen talepler dışında, pazarlama amacıyla kullanılmayacak veya bu tür makamlara satılmayacaktır.