Osoba kontaktowa w przypadku problemów związanych z mieszkaniem:

Kierownik ds. zakwaterowania: Rob
E. facility@houseofwork.nl | T. 0174 - 270 946