Agata Martin

Starszy koordynator PL
agata.martin@egpersoneel.nl

Anita van Wingerden

Kierownik ds. absencji
verzuim@egpersoneel.nl

Carlo Zuidgeest

Młodszy kierownik projektu
carlo.zuidgeest@egpersoneel.nl

Charlene Huisman

Pracownik ds. payrollingu
charlene.huisman@egpersoneel.nl

Daniel Jasionowski

Pracownik zaplecza
daniel.jasionowski@egpersoneel.nl

Edwin Grootscholten

Dyrektor generalny
edwin.grootscholten@egpersoneel.nl

Esra Akbolat

Pracownik ds. payrollingu
esra.akbolat@egpersoneel.nl

Esther Grootscholten

Asystent administracyjny
esther.grootscholten@egpersoneel.nl

Ingrid Zuidgeest

Kierownik finansowy
ingrid.zuidgeest@egpersoneel.nl

Jelle Paar

Opiekun klienta
jelle.paar@egpersoneel.nl

Kinga Banas-Zarska

Specjalista ds. rekrutacji
kinga.banas@egpersoneel.nl

Kiona van den Burg

Pracownik ds. payrollingu
kiona.vanderburg@egpersoneel.nl

Krysztof Debowski

Pracownik zaplecza
facility@egpersoneel.nl

Maria van den Berg

Pracownik ds. payrollingu
Maria.vandenBerg@egpersoneel.nl

Leon Grootscholten

Dyrektor operacyjny
leon.grootscholten@egpersoneel.nl

Lotte van Uffelen

Pracownik ds. payrollingu
lotte.vanuffelen@egpersoneel.nl

Malgorzata Gatti

Specjalista ds. rekrutacji
malgorzata.noras@egpersoneel.nl

Marcin Los

Koordynator PL
marcin.los@egpersoneel.nl

Marcin Partyka

Starszy koordynator PL
marcin.partyka@egpersoneel.nl

Merel Ros

Teamleader Pracownik ds. payrollingu
merel.ros@egpersoneel.nl

Monique van Winden

Pracownik ds. payrollingu
Monique.vanWinden@egpersoneel.nl

Olga Witkowska

Starszy koordynator PL
olga.witkowska@egpersoneel.nl

Patrick Tetteroo

Kierownik ds. nowych biznesów
patrick.tetteroo@egpersoneel.nl

Piotr Karwat

Starszy koordynator PL
piotr.karwat@egpersoneel.nl

Raymond Grootscholten

Opiekun klienta
raymond.grootscholten@egpersoneel.nl

Rob Jansen

Kierownik ds. zaplecza
facility@egpersoneel.nl

Ronald de Boer

Kierownik Operacyjny
ronald.deboer@egpersoneel.nl

Ronald van der Ende

Opiekun klienta
ronald.vanderende@egpersoneel.nl

Mascha van der Knaap

Pracownik ds. payrollingu
Mascha.vanderKnaap@egpersoneel.nl

Rozemarijn van Steensel

Opiekun klienta
rozemarijn.vansteensel@egpersoneel.nl

Tessa Biro

Starszy Koordynator RO/HU
tessa.verbeekbiro@egpersoneel.nl

Bogdan Blaj

Koordynator RO/HU
Bogdan.Blaj@egpersoneel.nl

Miroslaw Sarnacki

Planista transportu
Miroslaw.Sarnacki@egpersoneel.nl

Zhanna Dolina

Specjalista ds. rekrutacji
Zhanna.Dolina@egpersoneel.nl