Wij werken mét mensen, vóór mensen. Wij voelen ons nauw betrokken bij de ontwikkeling van mens en maatschappij. Daarom steunen we graag initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

RC Westland

RC Westland is opgericht om een oplossing te vinden voor ziekteverzuim, met re-integratietrajecten bij ziekte. Bij RC Westland kunnen medewerkers aangepaste arbeid verrichten, onder de juiste omstandigheden. Denk aan verpakken, sorteren en assembleren. Om zo sneller te herstellen en terug te keren in eigen functie. RC Westland biedt organisaties die te maken hebben met verzuim, een efficiente oplossing. Ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij RC Westland terecht, om zich opnieuw klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. RC Westland is een initiatief van EG Personeelsdiensten.

Tomatoworld

We zijn partner van Tomatoworld, waar jong en oud de beleving van de glastuinbouw kan proeven. Tomatoworld is een informatie- en educatiecentrum, met een demonstratiekas waar 80 verschillende tomatenrassen groeien. Bij een bezoek aan Tomatoworld worden de bezoekers meegenomen in de innovatieve wereld van de Nederlandse glastuinbouw.

VV Quintus

We zijn trotse hoofdsponsor van de lokale voetbalvereniging VV Quintus. De reden hiervoor is heel logisch: we zijn zelf vroeger lid geweest van deze mooie voetbalvereniging. En omdat we sport, spel en beweging stimuleren en graag regionaal betrokken zijn.

Idee of suggestie?

Heb jij een maatschappelijk verantwoord idee of initiatief, waarbij je extra draagkracht kunt gebruiken? En zie je raakvlakken met EG Personeelsdiensten? Neem dan contact met ons op. Wij stimuleren nieuwe ideeën en suggesties. We horen graag je verhaal aan, om samen te onderzoeken of en wat EG Personeelsdiensten kan betekenen.